Niveaumeter met GSM/GPS Tracker

282,00 Excl. BTW

Niveaumeter met GSM/GPS Tracker. Onze Niveaumeter met GSM/GPS Tracker DUT-E GSM is een 2-in-1 apparaat: brandstofniveau sensor en GPS-tracker in één behuizing. Het maakt brandstofniveaumeting en GPS-positiebepaling van vrachtwagens en andere (offroad)voertuigen mogelijk. De sensor wordt ook veel gebruikt voor brandstofbewaking van dieselgeneratoren en stationaire reservoirs / tanks. Brandstoftankbewaking op basis van DUT-E GSM wordt sneller geïmplementeerd dan een regulier telematicasysteem – er is slechts één apparaat geïnstalleerd. Configuratie van de DUT-E GSM brandstofsensor is eenvoudig en mogelijk via internet. Gegevens over brandstofpeil, brandstofvolume, GPS-coördinaten en andere operationele parameters van voertuigen en machines worden naar de online telematica server gestuurd of rechtstreeks naar een gebruiker (via e-mail of sms) via het GSM-netwerk. De Niveaumeter DUT-E GSM detecteert automatisch de wagenparkbeheerder en waarschuwt deze bij het vullen van de brandstoftank en of het (ongeoorloofd) aftappen van brandstof. Omdat DUT-E GSM een online brandstofniveau sensor is, is het een uitstekende oplossing voor brandstof gerelateerde IoT-projecten zoals smart building, smart factory, etc. GPS / GLONASS voertuigbewaking.

Taken
– Brandstoftankbewaking: volume, bijvullen, aftappen
– Detectie van brandstofdiefstal
– Controle van brandstofverbruik
– GPS-tracking

Ingebouwde GPS-ontvanger en GSM-modem
DUT-E GSM maakt het meten van het brandstoftankvolume en het real-time volgen van satellietposities via GPS en GLONASS mogelijk. Gegevens worden via het mobiele gsm-netwerk naar internet verzonden. DUT-E GSM – out-of-the-box hardware-oplossing voor brandstofmonitoring en voertuiglocatiebepaling.
Configuratie op afstand via internet
DUT-E GSM-instellingen kunnen lokaal worden aangepast tijdens de installatie van de brandstofniveausensor of op afstand via internet. De technische ondersteuningsspecialist kan de instellingen vanaf kantoor wijzigen, zonder enig fysiek contact met de sensor en zonder de wagenparkbeheerder te vragen om het voertuig te stoppen, waar de sensor is geïnstalleerd.
Gebeurtenissen herkennen en kant-en-klare rapporten verzenden
DUT-E GSM genereert tot 20 verschillende gebruiksklare analytische rapporten, met brandstofvolumegegevens, voertuiglocatie, snelheid, bewegingsrichting, enz. Er worden regelmatig rapporten gegenereerd (van 1s tot 24u) of bij gebeurtenisherkenning. Gebeurtenis is een situatie waarin bedieningsparameters veranderen, bijv motor starten / stoppen, tank bijvullen, brandstofdiefstal uit de tank, te hard rijden, etc.
Werking zonder server
DUT-E GSM kan werken zonder een telematicaserver, aangezien rapporten rechtstreeks naar de gebruiker worden verzonden via sms en e-mail. Deze functie is vooral handig voor eigenaren van stationaire machines, die geen GPS-positie nodig hebben, maar wel een draadloze overdracht van brandstofgegevens.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

DUT-E GSM is a 2-in-1 device – fuel level sensor and GPS tracker in one body. It allows fuel level measurement and GPS position tracking of trucks and other road or off-road vehicles. The sensor is also used for fuel monitoring of diesel generators and stationary cisterns/tanks. Fuel tank monitoring based on DUT-E GSM is deployed quicker than regular telematics system – just one device is installed. Configuration of DUT-E GSM fuel sensor is possible via the Internet. Data on fuel level, fuel volume, GPS coordinates and other operational parameters of machinery are sent to online telematics server or straight to a user (e-mail, SMS) over GSM network .
DUT-E GSM automatically detects and alerts fleet manager on fuel tank fill-up and fuel draining volumes. Since DUT-E GSM is an online fuel level sensor – it is a good solution for fuel-related IoT projects like smart building, smart factory, etc.
GPS / GLONASS vehicle monitoring
Tasks
– Fuel tank monitoring: volume, refilling, draining
– Fuel theft detection
– Fuel usage monitoring
– GPS tracking

1

Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen